SERDECZNIE WITAM / ДОБРО ПОЖАЛЬОВАТЬ!

 

 

Zapraszam serdecznie na moją nową osobistą stronę         www.krzysztofpozarski.com

 

 

 

 

 

 Strona ks. Krzysztofa Pożarskiego, proboszcza parafii św. Stanisława, biskupa w Sankt Petersburgu  (Rosja)

Страница о. Кшиштофа Пожарского, настоятеля прихода св. Станислава, епископа в Санкт-Петербурге (Россия)

Od prawie trzydziestu lat jestem duszpasterzem za wschodnią granicą Polski. Obecnie proboszczem rzymskokatolickiej parafii pw. św. Stanisława w Sankt Petersburgu (Rosja), a także rektorem sanktuarium Sankt Petersburskiej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Założycielem kilku katolickich parafii w różnych miastach w Północno-zachodniej Rosji. Jestem duszpasterzem petersburskiej Polonii oraz zasłużonym działaczem polonijnym w Rosji, propagatorem kultury polskiej i nauki języka polskiego. Wydawcą i głównym redaktorem kwartalnika historycznego „Nasz Kraj" poświęconego tematyce polonijnej, a także historii Kościoła katolickiego w Rosji i w Polsce. Wydałem trzy przewodniki po sankt petersburskich archiwach dotyczących polskich archiwaliów i eksponatów muzealnych oraz książkę o dawnym cmentarzu Wyborskim w mieście nad Newą; wydałem foto album  „Niezłomny Pasterz w Rosji. Sługa Boży biskup Antoni Malecki. 1861-1935; a także opracowałem „Martyrologium Polaków, obywateli ZSRR na Północnym zachodzie Rosji. 1919 (1937-1938) 1953. W przygotowaniu książka o konfiskacie majątków ziemskich po upadku powstań narodowych w petersburskich archiwach. Posiadam bogate zbiór materiałów archiwalnych i książek związanych ze wschodnią historią.. Przyczyniłem się do upamiętnienia kilku miejsc związanych z martyrologią polskiego narodu w Rosji.   W dniu 1 lipca 2017 roku, metropolita arcybiskup Paweł Pezzi, ordynariusz Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie mianował mnie postulatorem procesu wyniesienia do chwały ołtarzy rosyjskich katolickich męczenników pierwszej połowy XX wieku. ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

С 1996 являюсь настоятелем римско-католического прихода св. Станислава, епископа и мученика в Санкт-Петербурге. Автором справочника «История Римско- католической Церкви в Российской империи (XVIII—XX вв.) в документах Российского государственного исторического архива» (1999), вторая часть которого вышла под названием «История Римско- католической Церкви в России и в Польше в документах архивов, библиотек и музеев Санкт-Петербурга» (2000).  В 2003 г. опубликовал я  книгу Памяти «Бывшее Выборгское римско- католическое кладбище в Санкт- Петербурге. 1856-1950. В 2010 г. издал фотоальбом  «Несгибаемый пастырь в России. Слуга Божий епископ Антоний Малецкий». С 2000 г. главный редактор ежеквартального журнала «Наш Край» прихода св. Станислава, в котором публикуются материалы по истории Католической Церкви и польской диаспоры в России. 1 июля 2017 года архиепископ Павел Пецци, митрополит-ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве, назначил меня постулатором процесса прославления российских католических мучеников ХХ века.

 • O ŚMIERCI KS. WITOLDA IWICKIEGO

  O ŚMIERCI KS. WITOLDA IWICKIEGO ROZSTRZELANEGO Z GRUPĄ ZAKŁADNIKÓW W JANOWIE POLESKIM W DNIU 22.01.1943 ...

 • RAIIMK RAN

  Przewodnik po Dziale rękopisów Instytutu Historii Materialnej Kultury Rosyjskiej Akademii Nauk (RAIIMK RAN)

 • ARAN

  Sankt Petersburskie Archiwum RAN jest głównym archiwum dokumentów dotyczących nauki rosyjskiej i jej międzynarodowych więzi.

 • RGIA

  HISTORIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
  W IMPERIUM ROSYJSKIM (XVIII - XX W.)
  W DOKUMENTACH ROSYJSKIEGO
  PAŃSTWOWEGO ARCHIWUM HISTORYCZNEGO

 • CGIA SPB

  Bardzo cennym zbiorem archiwaliów dotyczących historii Kościoła rzymskokatolickiego są fondy (zespoły) w Centralnym Państwowym Archiwum Sankt Petersburga (CGIA SP)

 • NOWYM POSTULATOREM PROCESU

  W dniu 1 lipca 2017 roku, metropolita arcybiskup Paweł Pezzi, ordynariusz Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie mianował mnie postulatorem procesu ...

 • MOJE HISTORYCZNE WYDANIA

  1. „Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w imperium rosyjskim /XVIII-XX wiek/ w dokumentach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego” . Warszawa - Sankt Petersburg 1999. Wydanie języku polskim i rosyjskim. 290 stron.....

 • MOJE POLSKIE UPAMIĘTNIENIA NA WSCHODZIE

  W czasie prawie 30. lat duszpasterskiej pracy ks. Krzysztofa Pożarskiego za Wschodnią granicą Polski starał się on zawsze upamiętnić miejsca związane z historią Kościoła katolickiego, a także z martyrologią polskiego narodu....

 • HISTORIA KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA W SANKT PETERSBURGU

  1823
  Został wybudowany w latach 1823-25 na skrzyżowaniu ulic Majsterskiej z Targową, (obecnie ul. Sojuza Pieczatnikow, 22), według projektu włoskiego architekta Dawida Viskonti.

 • ARCYBISKUP TEOFILIUS MATULIANIS

  CZY ZACHOWANO RZETELNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ
  PRZY SPRAWIE BEATYFIKACJI ARCYBISKUPA TEOFILIUSA MATULIANISA?........

 • KS. IGNACY SKORUPKA

  TRZY NOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE KS. IGNACEGO SKORUPKI PRZYSŁANE Z WARSZAWY DO RZYMSKO-KATOLICKIEJ AKADEMII DUCHOWNEJ W PETERSBURGU W 1914 ROKU.

 • KS. IGNACY SKORUPKA - STUDENTEM AKADEMII

  KS. IGNACY SKORUPKA, STUDENTEM RZYMSKO-KATOLICKIEJ AKADEMII DUCHOWNEJ W PETERSBURGU DO 1918 ROKU W ŚWIETLE ZACHOWANYCH ARCHIWALNYCH DOKUMENTÓW.....

KOŚCIÓŁ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA W SANKT PETERSBURGU
ХРАМ СВ. СТАНИСЛАВА, ЕПИСКОПА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ