WYDAWNICTWA

WYDANIA HISTORYCZNE  KS. K. POŻARSKIEGO  

Wszystkie te pozycje można otrzmać w kosciele św. Stanisłąwa w Petersburgu albo zamowić po E-mail ststanislas@list.ru

1. „Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w imperium rosyjskim /XVIII-XX wiek/  w dokumentach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego” . Warszawa - Sankt Petersburg 1999. Wydanie  języku polskim i rosyjskim. 290 stron.

2. „Historia Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji i w Polsce  w dokumentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga”. Warszawa - Sankt Petersburg 2000. Wydanie  języku polskim i rosyjskim. 656 stron.

3. „Rzymskokatolicki Cmentarz Wyborski w Sankt Petersburgu (1856-1950). Księga Pamięci”.  Warszawa – Sankt-Petersburg 2003. Dwie książki . Jedna książka wydana po polsku, druga po rosyjsku. 272 strony.

4. „Niezłomny Pasterz w Rosji. Sługa Boży biskup Antoni Malecki. 1861-1935”.  Warszawa, 2010.  Dwa foto albumy. Jeden po polsku, drugi po rosyjsku. 136 stron.

5. Martyrologium Polaków, obywateli ZSRR na Północnym zachodzie Rosji. 1919 (1937-1938) 1953. Sankt Petersburg 2012. Ksiązka w  jezyku rosyjskim, 768 stron

6. „Polskie eksponaty i szczególnie cenne dokumenty w muzeach, archiwach, bibliotekach i kościołach Sankt Petersburga”. Przewodnik – Informator. Warszawa - Sankt Petersburg 2016. Fotoalbum w  jezyku rosyjskim, 144 strony.

7.Główny redaktor kwartalnika „Nasz Kraj”, magazynu historycznego wydawanego przez parafię św. Stanisława w Sankt Petersburgu od stycznia 2000 roku. Do tej pory zostało wydanych 50 numerów poświęconych historii Kościoła katolickiego, jak i Polaków w Rosji.