MODLITWA O WYNIESIENIE NA OŁTARZE SŁUGI BOŻEGO BISKUPA ANTONIEGO MALECKIEGO

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19,14). Ty swego sługę Antoniego biskupa natchnąłeś duchem ofiarnej troski i miłości o biedne dzieci i sieroty, a pod koniec życia upodobniłeś do siebie w cierpieniu i dźwiganiu krzyża do śmierci.

Boski Mistrzu, świątobliwego Sługę swego wsław chwałą ołtarzy, a mnie za jego przyczyną udziel łaski… o którą z pokorą i ufnością proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 2000.08.30 Nr 3598/NK2000

Modlitwa do odmawiania prywatnego lub wspólnotowego poza liturgią.

O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego, należy powiadomić postulatora pod adresem: POSTULATOR, 190005 Sankt-Petersburg, Rosja. ul. 1-ya Krasnoarmeyskaya 11 

E-mail: postulator-rus@yandex.ru

 

МОЛИТВА О БЕАТИФИКАЦИИ СЛУГИ БОЖЬЕГО ЕПИСКОПА АНТОНИЯ МАЛЕЦКОГО

Господи Иисусе Христе, Ты сказал: "Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царствие Небесное". Ты преисполнил Слугу Твоего, епископа Антония, духом жертвенной любви и заботы о бедных детях и сиротах, а в конце жизни уподобил его Себе через страдания и несение креста до смерти. Божественный Наставник, праведного слугу Твоего прославь в сонме святых Своих, а мне, по его заступничеству, даруй благодать (изложить свое прошение), о которой прошу со смирением. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.

Молитву можно использовать частным образом, а также публично вне литургии.

+ Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, СПб. 5.04.2004

О милостях, полученных по заступничеству Слуги Божьего, просим сообщать В Постулатору процесса по адресу: Постулатор 198005, Санкт- Петербург, Россия ул. 1-я Красноармейская, 11

E-mail: postulator-rus@yandex.ru