13 июл. 2017 г.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Sankt Petersburga (CGIA SPb)

 Dzisiaj publikuję przewodnik o dokumentach znajdujących się w CGIA SPb

Bardzo cennym zbiorem archiwaliów dotyczących historii Kościoła rzymskokatolickiego są fondy (zespoły) w Centralnym Państwowym Archiwum Sankt Petersburga (CGIA SP) – jednej z większych przechowalni dokumentów w Rosji. W fondach tych zebrane są nie tylko dokumenty Petersburskiego Dekanatu i Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego, ale również archiwalia wielu kościołów na terytorium carskiej Rosji.  Szczególną uwagę należy zwrócić na kolekcję ksiąg metrykalnych stanowiących samodzielny fond  CGIA.  Kolekcja zawiera księgi metrykalne nie tylko Sankt Petersburga, ale także innych parafii w carskiej Rosji, np. we Władywostoku, Tobolsku, Krasnojarsku, Połtawy, Moskwy, Riazania, Jarosława, Ufy, Archangielska, czy  Kurska. Zawarte w nich kopie orginalnych metryk stanowią źródło dla zgłębiania  rodowodów i przeprowadzenia historyczno-statystycznych badań ludności katolickiej.  Kolekcja ksiąg metrykalnych, a także inne bogate materiały wspomnianego archiwum, są do tej pory w Polsce mało znane i mało wykorzystywane.