16 авг. 2017 г.

NOWYM POSTULATOREM PROCESU

PROCES WYNIESIENIA DO CHWAŁY OŁTARZY KATOLICKICH MĘCZENNIKÓW XX WIEKU W ROSJI

Drodzy Bracia i Siostry!

     W dniu 1 lipca 2017 roku, metropolita arcybiskup Paweł Pezzi, ordynariusz Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie mianował mnie postulatorem procesu wyniesienia do chwały ołtarzy rosyjskich katolickich męczenników pierwszej połowy XX wieku.
     W związku z tym chciałbym zaprosić wszystkich do współpracy w tym bardzo ważnym dla Kościoła katolickiego w Rosji procesu. Od ponad 20 lat zbierane są informacje na temat rosyjskich męczenników XX wieku. Nie oznacza to, że wszyscy oni, ze względu na różne okoliczności, mogą rzeczywiście być ogłoszeni błogosławionymi.
Obecnie istnieje potrzeba dalszej reorganizacji procesu i jego przyspieszenia. Większość informacji o tym będzie pojawiać się na mojej stronie internetowej www.postulator-rus.comna którą serdecznie zapraszam.

     “Nowi katoliccy męczennicy Rosji” – to program Kościoła katolickiego, który został zatwierdzony przez Konferencję katolickich biskupów Rosji w dniu 30 stycznia 2002 r. Jest to program zmierzający do wyniesienia do chwały ołtarzy męczenników pierwszej połowy XX wieku. Na pierwszym etapie było zbieranie wiadomości o kandydatach, a więc dokumenty o ich życiu i śmierci, a także o prywatnym kulcie, który już musiał zaistnieć. 

     Zgromadzone dokumenty zostały przedstawione w Watykanie i zaaprobowane. Wówczas beatyfikacyjny proces otrzymał tytuł „Dzieło o beatyfikacji albo ogłoszenia męczennikami Sług Bożych abp. Edwarta Profittlicha, biskupa tytularnego Adrianopola, administratora apostolskiego w Estonii, członka Towarzystwa Jezusowego i jego 15 współtowarzyszy („Causa Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Eduardi Profittlich Archiepiscopi titularis Hadrianopolitani in Haemimonto Administratoris Apostolici Estoniensis, ex Societate Iesu et XV Sociorum”).

     Proces beatyfikacyjny został uroczyście rozpoczęty w dniu 31 maja 2003 r. w Petersburgu przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza, metropolitę i ordynariusza Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Od tego czasu kandydaci otrzymali tytuł Sług Bożych.   

     17 stycznia 2014 r., ze względu, że proces Sługi Bożego abp. Profittlicha został przekazany do Estonii, na czele procesu katolickich męczenników stanął bp Antoni Malecki i w związku z tym nastąpiła korekta w tytule procesu: «Sprawa o beatyfikacji albo ogłoszenia męczennikami Sług Bożych biskupa Antoniego Maleckiego, biskupa tytularnego Dionysiany, administratora apostolskiego Leningradu i jego 14 współtowarzyszy». Przy czym dwie trzecie ze Sług Bożych to Polacy.

 1. Bp Antoni Malecki (1861-1935)

 2. Prał. Konstanty Romuald Budkiewicz (1867-1923)

 3. Ks. Jan Trojgo (1881-1932) 

 4. Ks. Paweł Chomicz (1893-1941)

 5. Ks. Franciszek Budrys  (1882-1937)

 6. Ks. Antoni Czerwiński (1881-1938)

 7. Ks. Stanisław Szulmiński (1894-1941)

 8. S. Róża Serca Maryi, OPL (Halina Jętkiewicz) (1896-1944)

 9. Matka Katarzyna Abrikosowa, OPL (Anna Abrikosowa) (1883-1936)

 10. Kamila Kruszelnicka (1892-1937)

 11. O. Igor Akułow (1897-1937)

 12. O. Piotr Emeljanow (1884-1936)

 13. Ks. Janis Mendriks  MIC (1907-1953)

 14. Ks. Andrzej Cikoto , MIC (1891-1952).

 15. O. Fabian Abrantowicz, MIC (1884-1946)

   

     Chciałbym teraz omówić program działań związanych przyspieszeniem procesu rosyjskich nowych męczenników:

1. Ograniczyć liczbę kandydatów (Sług Bożych) do tych tylko, którzy żyli i pracowali na terytorium dzisiejszej Rosyjskiej Federacji, gdyż w innym wypadku stwierdza się brak prywatnego kultu w naszych parafiach i wspólnotach. Nie widać także należytego zainteresowania i pomocy finansowej ze strony różnych instytucji kościelnych do których przynależą Słudzy Boży.
2. Zrobienie kolorowych portretów Sług Bożych.
3. Wydanie popularnej książki o rosyjskich męczennikach.
4. Wydanie kolorowych obrazków z portretem każdego męczennika i modlitwą o wyniesienie go do chwały ołtarzy.
5. Wykonanie bannerów ze Sługami Bożymi dla wszystkich kościołów w Rosji, z krótką biografią i prośbą o modlitwie.
6. Wykonanie różanych plakatów i bannerów dla klasztorów i różnych instytucji religijnych, a także dla osób świeckich.
7. Wydanie kolorowego kalendarza na 2018 rok z portretami Sług Bożych ze zdjęciami kościołów w których pracowali.
8. Umieszczenie tablic pamiątkowych w tych kościołach lub instytucji religijnych, gdzie pracowali Słudzy Boży.
9. Utworzenie nowych witryn w Internecie w sieciach społecznościach (Facebook i Wkontakte) poświęcone Sługom Bożym z prośbą o modlitwie.
10. Organizacja wyjazdów księży do kościołów w Rosji z informacją dotycząca rosyjskich męczenników z prośbą o intensywnej modlitwie i ustanowienia grup modlitewnych.
11. Utworzenie stałej mobilnej ekspozycji z sześciu banerów dla czterech diecezji w Rosji.
12. Realizacja dokumentalnego filmu o Sługach Bożych.
13. Organizacja konferencji w Petersburgu z udziałem biskupów rosyjskich w 2018 z odsłonięciem tablicy kapłanów, którzy byli zamęczeni w Sowieckiej Rosji w I połowie XX wieku (około 400 nazwisk).


Również w przyszłości widziałbym, aby
14. Przenieść prochy Sługi Bożego bp. Antoniego Maleckiego z Warszawy do Petersburga (po otrzymaniu pozwolenia od Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych).
15. Utworzenie w Petersburgu Centrum Badań i Pamięci o Katolickich Rosyjskich Męczennikach XX wieku (np. w budynku seminarium duchownego).

Chciałbym również prosić wszystkich o pomoc w ustanowieniu nieformalnej grupy zwolenników tego procesu w różnych parafiach katolickich w Rosji i w Polsce, aby była nieustanna modlitwa w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy naszych rosyjskich męczenników. Modlitwa i jeszcze raz modlitwa.  Tylko dzięki niej będziemy w stanie osiągnąć określony cel w najbliższe lata.

I wreszcie, chciałbym na koniec serdecznie podziękować poprzednim postulatorom procesu: ks. prałatowi Bronisławowi Czaplickiemu, a także ks. Aleksemu Janduszewowi-Rumiancewowi za wykonaną pracę i poprosić ich o dalszej współpracy.

Ks. Krzysztof Pożarski

Postulator «Sprawy o beatyfikacji albo ogłoszenia męczennikami Sług Bożych, biskupa Antoniego Maleckiego, tytularnego biskupa Dionysiany, administratora apostolskiego Leningradu i jego 14 współtowarzyszy»
Petersburg, 16.08.2017