17 авг. 2017 г.

Archiwum Rękopisów IIMK RAN

Dzisiaj publikuję przewodnik o dokumentach znajdujących się w IIMK  RAN w Sankt Petersburgu

Archiwum  Rękopisów Instytutu  Historii Kultury  Materialnej RAN  powstało w połowie XIX wieku,  od chwili powołania Imperatorskiej Komisji Archeologicznej (1859 r.).  Podstawowym jego zadaniem było zbieranie dokumentów uzyskiwanych w wyniku „poszukiwań”  archeologicznych w Rosji i przechowywanie tych materiałów.  Już w połowie lat osiemdziesiątych XIX w.  objętość  i charakter dokumentów dostarczanych do archiwum w znacznym stopniu poszerzyły  jego ramy, w związku z czym nadano mu status Centralnego Archiwum Archeologicznego  Rosji.  Do 1918 r. istniało ono przy  IAK, zachowując status centralnego archiwum archeologicznego.