Nasz Kraj Nr 40-41 (2011) Arcybiskup Jan Cieplak

Acybiskup Jan Cieplak – niezłomny obrońca praw Kościoła katolickiego w Rosji.
(1857-1926)
Архиеп. Иоанн Цепляк – неустрашимый защитник католической Церкви в России.