Martyrologia Polaków, obywateli ZSRR na Północnym zachodzie Rosji 1919 (1937-1938) 1953 pojawi sie już wkrótce