Przewodnik  po Archiwum Instytutu Historii Rosyjskiej,  Sankt Petersburski Odział Rosyjskiej Akademii Nauk (AIRI)  będzie opublikowany w najbliższym czasie